TẢI PHẦN MỀM

Để tải Phần mềm Dự toán CT phiên bản dùng thử (trial), Qúy khách vui lòng click vào đường dẫn sau để truy cập:

http://demo.ctsc.vn

 

Để tải Phần mềm Dự toán CT bản quyền khóa cứng, Qúy khách vui lòng click vào đường dẫn sau để truy cập:

https://ctsc.vn/downloads/dutoanct/dutoanct_ultimate.exe