Sản phẩm mới

Dự toán CT - Phiên bản 2017

Một phiên bản thay đổi hoàn toàn tư duy, thói quen cũng như kinh nghiệm của những người làm công tác định giá.

$300.43

Dự toán CT - Phiên bản Ultimate

Giống như tên gọi của nó, phiên bản Ultimate sẽ đáp ứng những yêu cầu cuối cùng cần thiết của người làm công tác thuốc lĩnh vực Dự toán. Với tính năng dự toán, dự thầu, thẩm tra hao phí và đặc biệt là chức năng quyết toán.Từ lúc nhận sồ sơ cho đến lúc quyết toán công trình, bạn sẽ không hề phải vất vả với sự trợ giúp của Ultimate- Dự toán CT. Xin lưu ý, hiện tại trên thị trường, phần mềm đáp ứng được nhu cầu quyết toán là rất hiếm, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

$214.59