Products tagged with 'bid'

Dự toán CT - Phiên bản Professional

Phiên bản Professional - Dự toán CT là sự lựa chọn tuyệt vời và chính xác cho các đơn vị tư vấn, các chủ đầu tư và các sở ban ngành. Ngoài các tính năng thiết yếu của một phần mềm dự toán, phiên bản Professional còn có thêm chức năng thẩm tra hao phí. Đây sẽ là công cụ đắc lực trong việc kiểm soát độ chính xác của các hao phí khi lập dự toán. Và hiện tại, Dự toán CT là phần mềm dự toán đầu tiên và duy nhất có chức năng thẩm định hao phí này.

4.000.000,00 ₫

Dự toán CT - Phiên bản Ultimate

Giống như tên gọi của nó, phiên bản Ultimate sẽ đáp ứng những yêu cầu cuối cùng cần thiết của người làm công tác thuốc lĩnh vực Dự toán. Với tính năng dự toán, dự thầu, thẩm tra hao phí và đặc biệt là chức năng quyết toán.Từ lúc nhận sồ sơ cho đến lúc quyết toán công trình, bạn sẽ không hề phải vất vả với sự trợ giúp của Ultimate- Dự toán CT. Xin lưu ý, hiện tại trên thị trường, phần mềm đáp ứng được nhu cầu quyết toán là rất hiếm, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

5.000.000,00 ₫